Snitte 18 – onsdag 18. december

Liden vintersnue vælter ikke det store decemberræs!

Sådan var det både for IsDronningen NisFertiti ude i IsGrotterne og den efterhånden hårdt plaget nissemission og engleskare, der kæmpede mod alskens vilde vinde og grumme vejrguder …

I sin kamp for nisserne stod Den lille Kastaniehest lige nu atter i front og på sine røde svovlstikker. 

Den afbrændte stik var svunget, og braget fra dens magiske energi satte med øjeblikkelig virkning et midlertidigt stop for alle kastevindene. Hvis det var hårdt mod hårdt, der skulle til for at redde den gode, gamle jul, så kunne forsvareren af den samme også denne form for julelege …

Eneste – men selv sagt også alvorligste – følge, når Den lille Kastaniehest måtte lade magien i sin stik tale, var, at stikken blev mindre og mindre, og for hver gang den var i brug, så blev kastanjehesten fuldstændigt tappet for sine værdifulde kræfter. Det havde ikke været sjældent, at dens kraftanstrengelser helt havde lagt den ned, så den havde været på sit yderste …

Dens rekreation foregik et sted kaldet SvedenStik, et sted fra land man kun kunne komme til via de mægtige KastanjeSkovene. Og ellers var det kun fra de fjerneste egne af IsHavet, der gav mulighed for at se SvedenStik. Herude samlede Den lille Kastaniehest sine gode kræfter, der siden den første sne i Unisseverset havde beskyttet nisserne og alle de finurlige nogen i ØnskeDalen mod de utallige grumme julehadere, der gennem tiderne havde vist sig fra alle steder i Unisseverset. Ingen nisser havde nogensinde været der, men alligevel gik der alferygter fra masser af besætninger på juleskibet Santa Julia, at de ville sværge ved den sødeste julegrød, at der var flere kastanjeheste på SvedenStik. Det havde de kunnet ane inde på land …

Men et var skrøner og rygter. Noget andet var, at lige nu kæmpede den eneste ene, Den lille Kastaniehest, for nissemissionen og julefesten uanset, hvad følgerne ville blive for den selv.

Så endnu en gang svang den sin stik – satte i løb – og nu langs med VildenSky, LysSky og RøgSky, der blæste op igen.

Kastanjehesten satte farten op, den ville løbe stormene op og fastfryse dem.

Ikke så langt fra denne kamp forlod IsDronningen NisFertiti Isgrotterne. Kunne VildenSky, LysSky og RøgSky virkelig ikke gøre deres arbejde færdigt, så ville hun vise hvem i Unisseverset, der var gjort af is! Ikke mere blødsødenhed og juletingeltangel. Nu skulle det være slut! Og når nissemissionen var pulveriseret, ville NisFertiti hastigt ride videre på vindene til ØnskeDalen. Nisserne havde for uvane at sige en masse vrøvl på rim og remser! Det kunne isdronningen da også. Hun hvæsede …

– sjip, sjap, slud, nu tæller jeg alle nisser ud’ … tik, tak, skynde, skynde, nu vil jeg begynde … slår til som spøgelse og det helt uden føl’se … 

Sort snak af den værste skuffe, men NisFertiti slog sin grusomme latter op, og hun strøg af sted mod nisser og kastanjehest. Hendes citringule øjne viste vejen i mørket, og hendes bare næver var knyttet strammere end låget på vor moders syltede julerødbeder!

Den lille Kastaniehest var oppe på siden af vindene, et brag lød, og en mur af gult lys skærmede vindene af, så roterede kastanjehestens røde følestikker, og den satte farten yderligere op og spurtede. I sit hidsige løb kastede den sig ned på isen og ind foran vindene. Endnu en mur af gult lys satte en stopper for deres fart og retning. Og før VildenSky, LysSky og RøgSky vidste, hvad der foregik, rejste Den lille Kastaniehest sig og stod så omme på den modsatte side. Her lod endnu en væg af lys rejse sig. I samme snekund bragede det igen, og den sidste væg havde nu lukket vind og vejr inde. Kun langt langt oppe kunne de fortrække sig tilbage i den syvende himmel …

BizNis, De Blå Isbjørne og sågar håndfulden af engle måbede! Nok var julen ikke reddet, men hvilket mirakel, de allerede havde set med deres egne øjne – ja, lige bortset fra GabRiel, der småblundede fra det hele – igen! 

Så blev der helt stille! Kastanjehesten, hvor var den …

Sjip, sjap, slut, brugt er dagens sidste minut
Santa Ficho

Svar på dagens kalenderspørgsmål

Hvor rekreerer Den lille Kastaniehest, når dens magiske stik, har været i brug?